I. Rezerwacje

a. Zarezerwowanie terminu wizyty w Salonie Studio Viva jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

b. Podana godzina wizyty oznacza czas jej rozpoczęcia. Spóźnienie się może skutkować skróceniem wykonywanego zabiegu lub jego odwołaniem, jeśli pracownik Salonu Studio Viva uzna, że nie może wykonać pełnego, wartościowego zabiegu w czasie, jaki pozostał do kolejnej wizyty.

c. W celu zmiany wybranego zabiegu prosimy każdorazowo o kontakt telefoniczny, nie później niż 24 godziny przed umówioną wizytą. Możliwość zmiany zabiegu zależy od dostępności pracownika lub gabinetu, którą podczas rozmowy określi pracownik Salonu Studio Viva.

d. Osoby poniżej 16. roku życia mogą korzystać z rezerwacji w Salonie Studio Viva za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności.

e. Przyjście z dzieckiem wiąże się z opieką nad dzieckiem i odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez dziecko.

f. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione po zabiegu w Salonie Studio Viva (odzież, biżuteria itp.).

II. Przekładanie i odwoływanie wizyt

a. Zaplanowaną wizytę można przełożyć lub odwołać najpóźniej 24 godziny przed datą i godziną wizyty.

b. Przełożenie lub odwołanie wizyty do 16 godzin przed wizytą skutkuje naliczeniem 50% wartości usługi, po tym terminie skutkuje naliczeniem opłaty wynoszącej 100% wartości niezrealizowanej wizyty.